Szelektív látás

Mi a szelektív látás

Szelektív figyelem A figyelem egyik hagyományos területe azokat a teljesítményeket és mechanizmusokat elemzi, melyek akkor mutatkoznak meg, illetve akkor lépnek működésbe, amikor a viselkedés szempontjából lényeges információkon kívül egyéb objektumok és események is versengenek a feldolgozómechanizmusokért.

Általános pszichológia 1-3. – 1. Észlelés és figyelem

Cherry klasszikus kísérletében a résztvevők egyszerre két szöveget hallgattak. Az egyik a jobb, a másik a bal fülbe érkezett, az egyikre figyelni kellett, a másikra nem. A figyelmi szelekció követelményét úgy biztosították, hogy a figyelt szöveget folyamatosan vissza kellett mondani.

mi a szelektív látás

Az ilyen eljárást visszhangzási shado- wing technikának nevezik. Ilyenkor a leggyakrabban az érdekli a kutatót, hogy a nem figyelt szövegből mit vesz észre valójában mit képes felidézni a résztvevő.

Az eredmények szerint nem sokat. Észreveszi, ha a női beszélő helyett férfi folytatja a szövegmondást, viszont nem veszi észre, ha a beszélő átvált egy másik nyelvre.

Share Send Szelektív érzékelés az a hajlam, hogy ne vesszük észre és gyorsabban felejtsük el azokat az ingereket, amelyek érzelmi kellemetlenséget okoznak és ellentmondanak korábbi meggyőződésünknek. Például egy tanárnak lehet kedvenc tanítványa, mert elfogult csoporton belüli favoritizmus.

Sőt még az is észrevétlen marad, ha a magnetofonról visszafelé kezdik el lejátszani a beszédet. Úgy tűnik, mintha a nem figyelt ingerforrás feldolgozása megrekedt volna az elemi fizikai sajátságok kiértékelésénél.

mi a szelektív látás

Korai vagy késői szelekció A dichotikus kísérletek egy további tanulságával Broadbent kísérlete szolgált. Itt a résztvevőnek figyelnie kellett az összes, tehát a mindkét fülébe adott ingerekre. Az ingerek ebben a kísérletben olyan számok voltak, melyek párokban jelentek meg, az egyszerre adott számpárok egyik tagja a jobb, a másik pedig a bal fülbe érkezett.

Szelektív látás mi ez,

A feladat szerint a számpárokból kialakított sorozatot követően a résztvevőnek vissza kellett mondania a hallott számokat, mégpedig tetszés szerinti sorrendben. Az ilyen kísérletek ugyan az emlékezeti terjedelem vizsgálatának körébe tartoznak, a vizsgálat különlegessége a figyelmi folyamatok tekintetében mégis az, hogy Bro- adbent eljárása új szempontot hoz be a figyelemvizsgálatokba. Ebben a kísérletben a megosztott terjedelmet elemezte, hiszen az ingerek egyik fele az egyik, másik fele pedig a másik oldalról érkezett.

A visszamondás során elvileg két szélsőséges eset lehetséges.

mi a szelektív látás

Az egyik az lenne, hogy először visszamondják az egyik számpárt, majd a másikat, és így tovább. A másik szélsőséges lehetőség szerint először az egyik, mi a szelektív látás a másik fülbe érkező ingerek következnének. A válaszokban túlnyomó többségbe került az utóbbi eset. Broadbent egy fontos következtetést vont le a visszhangzási és a megosztott terjedelmi kísérletekből: a figyelmi szelekció mint szűrőmechanizmus működik. A szűrő átengedi a figyelt ingereket, a nem figyelt ingerek viszont fennakadnak rajta.

A nem figyelt szöveg elemei azonban nem vesznek el azonnal: egy tárolórendszerben időlegesen megőrződnek, és amikor a szűrő átvált a másik fülre, ennek a tárolónak a tartalmát elő lehet hívni. Ezt az mutatja, hogy a megosztott terjedelmi kísérletekben a személyek lényegesen kevesebb számról szoktak arról az oldalról beszámolni, melynek ingereit később kezdik visszamondani. Az a tény pedig, hogy a visszhangzási kísérletekben a személyek csak az inger alapvető fizikai sajátságait veszik észre, arra utal, hogy a szűrő az információfeldolgozás egy korai szakaszában működik.

mi a szelektív látás

Mi a szelektív látás korai szűrésre egy olyan szakaszban kerül sor, amelyben a szövegek jelentésével kapcsolatos információk még nem kerültek feldolgozásra. A fentiek alapján Broadbent elméletét a szelektív figyelem korai szűrési modelljének nevezik.

A modellt sematikusan az Broadbent korai szűrési modelljének vázlata. A szelektív szűrő egy olyan korlátozott kapacitású rendszert véd a túlterheléstől, mely a szenzoros tárolás és mi a szelektív látás feldolgozás magasabb szintje között van.

Azért kell közülük választani, mert a túlterhelés éppen a fontos mozzanatok megfelelő kezelését tenné lehetetlenné.

Látás szelektív,

A modell egy további feltételezése szerint a megismerési rendszernek azok mi a szelektív látás szakaszai különösen érzékenyek, amelyeknek a kapacitása korlátozott.

Broadbent modelljében az üvegnyak a feldolgozás korai szakaszában lenne, tehát ott, ahol a — több érv alapján is korlátozott kapacitású — rövid tartamú emlékezeti tárolás történik. A szűrő szerepe így az lenne, hogy ezt a tárolási rendszert védje a túlterheléstől.

Alakfelismerés, vonalas rajzok is, kategóriához rendelés, rejtett tulajdonságokra következtetés A felismerés korai szakaszai korai: tárgyleírás primitív alkotórészekkel retinán adott intenzitáseloszlás, vonalak, élek, szögek késői: ezen leírások összehasonlítása a különböző kategóriákba tartozó tárgyak alakleírásával majd a 'legjobb' kiválasztása Kérgi vonásdetektorok Hubel és Wiesel: egysejtes vizsgálatok, receptív mező Egyszerű sejtek: bizonyos irányú és helyzetű egyenes, Komplex sejtek: irány, Hiperkomplex sejtek: irány, hossz, egyéb hiperkomplex sejtek: pl. Mire érzékenyek az egyes vonásdetektorok?

A korai szűrés igen elegáns modellje azonban nehezen magyaráz meg számos kísérleti tényt. Morey már ben felfigyelt arra, hogy a dichotikus kísérletekben a szokásos visszhangzási eljárás résztvevői igen gyakran észreveszik, ha saját nevüket hallják a nem figyelt szövegben.

mi a szelektív látás

Bár e korai kísérletek eredményeit, mindenekelőtt módszertani problémák miatt, kétségbe lehet vonni, a sajátnév-hatás valódi és megbízhatóan demonstrálható jelenség. Wood és Cowan modernebb és persze módszertanilag is kifogástalan kísérletezéssel hasonló eredményt kapott, mint Morey.

Morey es vizsgálatában a személyek 33, a későbbi, Wood és Cowan által végzettben pedig 35 százaléka számolt be a saját neve elhangzásáról.

'+_.I(d)+'

Grey és Wedderburn szótagpárokat adtak a két fülbe, méghozzá úgy, hogy a pár tagjai együttesen értelmes szót alkottak. A kísérletben részt vevők a répa, a retek és a spenót szavakat mondanák vissza.

HIVATALI KETTŐSMÉRCE és TERMÉSZETŐRSZOLGÁLAT SZELEKTÍV LÁTÁS !

A jelentés meghatározó szerepére utalnak Treisman megfigyelései. Kísérleteiben a vizsgálati személyek visszhangzási feladatban vettek részt. Az ingeranyag olyan értelmes szöveg volt, melyet úgy szerkesztettek meg, hogy a szöveg egy ponton átvándoroljon a másik fülbe.

Szelektív látás. Szelektív látás mi ez,

Olvassuk el megfelelő sorrendben a normál és dőlt betűs mondattöredékeket, azonnal látjuk, hogy hol is van a mondatok természetes folytatódása! A résztvevők azonban néhány szó után rájönnek a hibára, gyakorlatok a látási asztal helyreállításához visszatérnek a figyelemnek a feladatban megszabott irányára.

A tapasztalt figyelmi váltás viszont csak úgy lehetséges, ha a nem figyelt üzenet jelentése is feldolgozásra kerül. Nem alakul ki róluk tartós emlékezeti reprezentáció. Erre utal Treisman egy további megfigyelése. A kísérleti helyzet itt is dichotikus hallgatás volt. E kísérletben azonban a résztvevőknek ugyanazt a szöveget adták mindkét fülükbe, csak nem ugyanakkor. Mint egy énekkari kánonban, a két fülbe adott szöveg késett egymáshoz képest.

  • Pszichológia - 6. hét - Szelektív látás mi ez
  • Kapacitás probléma[ szerkesztés ] Környezetünk hatalmas információáradattal bombázza érzékszerveinket minden pillanatban.