Az iskolai testnevelés szerepe és jelentősége az egészségfejlesztésben

Testnevelési percek a látáshoz, Legújabb írások

Tartalom

  testnevelési percek a látáshoz

  Változások a napközis csoportok körül A szabályozást megküldték ellenjegyzésre az Igazságügyi Minisztériumnak, ezért módosulhat még a dokumentum, számos rendelkezését azonban máris közöltek. Így ismertté vált, hogy az 1—4. Az étkezésre legalább 30 percnek kell jutnia.

  testnevelési percek a látáshoz

  A napközibe járó gyerekek nem tölthetnek egy óránál többet a házi feladat elkészítésével. Legalább egy órát kell tölteniük sporttal és szabadidős tevékenységgel.

  testnevelési percek a látáshoz

  A gyerekek nem tölthetnek napi hat óránál többet a napközis testnevelési percek a látáshoz. A szülők vagy a gyerek más törvényes képviselőjének kérvénye alapján a tanulókat a szülők számára alkalmas időpontban is el lehet engedni a napköziből.

  A fáradtság, a testtartás és a látás romlásának megelőzése érdekében az alsósok számára 15 percenként testnevelési perceket, szemtornát kell tartani. A napközis csoportokat az iskolaalapító határozatával, a tanulók szüleinek vagy egyéb törvényes képviselőinek kérvénye alapján hozzák létre.

  testnevelési percek a látáshoz

  A kérvényeket a tanulók felvételéről a napközis csoportokba a tanév elején, rendszerint szeptember 5-ig kell benyújtani. Az iskolaalapítónak biztosítania kell a feltételeket ahhoz, hogy a napközibe járó elsősöknek legyen módjuk aludni.

  testnevelési percek a látáshoz

  Az életkorbeli különbség a napközis csoportba felvett gyerekek között nem haladhatja meg a két évet. A vidéki-hegyvidéki iskolákban, ahol a gyerekeket iskolabuszok szállítják, eltérő korcsoportokhoz tartozó gyerekek számára is létrehozhatnak napközis csoportokat.

  testnevelési percek a látáshoz