Braille-írás - Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

Olvasás és írás látássérüléssel, Látássérült felnőttek olvasási szokásai Heves megyében | Pedagógiai Folyóiratok

A látássérült fiatalok olvasási szokásai

A WHO októberében a hivatalos honlapján közreadott egy cikket, mely szerint a világon 2,2 milliárdra tehető azon emberek száma, akik valamilyen szintű látásveszteségben szenvednek. Ebből kb. Fontos tudni azonban, hogy a fogyatékosságra vonatkozó adatok megadása önkéntes.

Az utolsó, ben lefolytatott teljes körű népszámlálás óta eltelt időszakról csupán megközelítő adatokkal tud szolgálni a KSH a fogyatékossággal élők számának tekintetében az őket, valamint a tartósan beteg személyeket támogató és nyilvántartó hivatalok információi alapján. A es statisztikák adatai alapján a vizsgált népességcsoport létszáma jelentősen kevesebb, mint a ben lezajlott népszámlálás során felmért fő fogyatékossággal élők összesenilletve fő látássérült gyengénlátó, egyik szemére vak, vak.

Alapítói azon értelmiségi férfiak voltak, akik az I. Eleinte főleg a fővárosban fejtette ki tevékenységét a szövetség, majd idővel a megyei szinteken létrejött szervezetekkel együttesen országos szövetséggé alakult. A megyei szinten létrejött szervezetek a es évek elején alakultak önálló egyesületekké, így ma az országos szerv jogi személyiségű tagjai. A szövetség az érdekvédelmi tevékenység mellett, melynek eredményei többek között az utazási kedvezményekben, a védett munkahelyek megalakulásában vagy épp a látássérülteknek jobban kedvező munkaügyi szabályozásokban öltenek testet, még számos területen foglalkozik tagjaival.

Az egyesület saját kórussal Homérosz Kórusfolyóirattal Vakok Világakönyvtárral Louis Braille-könyvtár, Bodor Tibor Hangoskönyvtára és nyomdával is rendelkezik, emellett többek közt képzésekkel, sportkörökkel, tanfolyamokkal, vakvezetőkutya-képzéssel, segédeszközbolttal és jogsegélyszolgálattal is támogatja tagjait. Jelenleg a tagok száma fő, köztük gyermek és időskorú egyaránt megtalálható, olvasás és írás látássérüléssel 50 év feletti. Tevékenységei közé tartozik a hogyan biztosítsd a látásodat bemutatása, beszerzésük megsegítése, a Vakok Állami Intézetének munkatársai segítségével különféle rehabilitációs célú foglalkozások tartása, szintén látássérült szakember vezette csoportterápia által pszichológiai megsegítés, illetve az érdekképviseleti feladatok ellátása mellett különféle szabadidős programokat, klubokat szervez a tagok számára.

Az egyesületen belül működik egy 80 fős gyöngyösi csoport, mely önálló közösséget alkot.

olvasás és írás látássérüléssel

Az ápolást-gondozást nyújtó intézményegység mellett az intézet része az Elemi Rehabilitációs Centrum ERCmely többek közt az optikai segédeszközökkel támogatott olvasás mellett a tapintható írás-olvasás elsajátítását is lehetővé teszi. Igény szerint informatikai tanfolyamot, foglalkozásrehabilitációs tanácsadásokat is biztosít.

A Braille-bizottság eddigi tevékenységei:

Fehér Bot Alapítvány: A debreceni székhelyű szervezet elsősorban látássérült vak, gyengénlátó emberek, illetőleg más fogyatékossággal olvasás és írás látássérüléssel személyek társadalmi integrációjának, esélyegyenlőségének elősegítését, valamint lakóhelyi rehabilitációjának és művelődésének támogatását tűzte ki céljául.

Ki-Látás Közhasznú Alapítvány: ben jött létre felnőtt látássérült személyek önálló életvitelének kialakítása, a társadalomba való beilleszkedésének és sikeres munkába állásának megsegítése céljából.

Tevékenységét a Dél-dunántúli régióban fejti ki. Informatika a Látássérültekért Alapítvány INFOALAP : Az MVGYOSZ alapította ben azzal a céllal, hogy a Magyarországon élő látássérült embereket a szükséges segédeszköz-szoftverekkel ellátott, korszerű számítógépes rendszerekhez juttassa, az informatikai eszközök révén támogassa az érintettek sikeres részvételét az oktatásban és a munkaerőpiacon, illetve segítse a kulturálódást, szabadidős kikapcsolódást.

Siketvakok Országos Egyesülete SVOE : Az egyesület célja a siketvak személyek felkutatása, életminőségük vizsgálata, az érintett gyermekek és felnőttek érdekképviselete, emellett személyi segítést, tolmácsolást, személyi kísérést, valamint rehabilitációs szolgáltatásokat biztosít.

Az alábbiakban a látássérültek által alkalmazott módokat kívánom röviden ismertetni.

Olvasás és írás látássérült gyermekekben

Tapintható írásrendszerek A tapintható írásról a legtöbb ember a Braille-írásra asszociál, pedig a történelem során számos kísérlet született az írás tapinthatóvá tételének érdekében. Mindegyik lényege, hogy a szöveg a hordozóanyag felületéből kidomborodva a taktilis úton érzékelhetővé váljon. Megkülönböztetünk vonalrendszerű és pontrendszerű tapintható írásokat, valamint az egyéb írásrendszereket.

A vonalrendszerű írások alapját a vonalelemek képzik, a latin betűkből indulnak ki.

Január 4-e, a Braille írás világnapja

Olvasás és írás látássérüléssel a látók számára könnyebben olvashatók, viszont a látássérültek számára kevésbé alkalmas, mert nem alkalmazkodnak a taktilis észlelés sajátosságaihoz. A pontrendszerű írások — eltérve a latin karakterek alapjaitól: pontok strukturált rendszerei — a látók számára kevésbé értelmezhető a kódrendszer ismerete nélkül. A olvasás és írás látássérüléssel számára viszont alkalmasabb, hiszen a taktilis észlelés sajátosságaihoz igazítva szerkesztették meg ezeket.

Valentin Haüy pedig — aki a világon elsőként Párizsban szervezte meg a vakok számára kialakított iskolát ben — latinbetűs könyveket adott ki dombornyomással, fekete betűkkel, így téve olvashatóvá azokat a vakok és a látok számára egyaránt.

Ezek közül a William Moon által ben bemutatott Moon-írásrendszer az, melyet az angolszász országokban táblázat lehetőségei a látáshoz is előszeretettel alkalmaznak, főként Nagy-Brittaniában közkedvelt. Az írás kilenc alapkarakterből építi fel az angol ábécé 26 betűjét. Időskorban látásukat vesztett, vagy taktilis, motoros problémákkal küzdő személyek számára a szakemberek szerint különösen ajánlott, egyszerű, logikus felépítése, a karakterek jó megkülönböztethetősége és megjegyezhetősége miatt.

A rendszer alapját Charles Barbier dolgozta ki körül a francia hadsereg számára. A szonográfnak elnevezett írásrendszer azonban nem lelt népszerűségre a katonák között, így Barbier ben felajánlotta a vak emberek számára is. Munkáját bemutatta a párizsi vakok intézetében, ahol a gyermekkorában megvakult Louis Braille is tanult.

Marburg Medium szabvány

A pontírást elkezdték az iskolában is alkalmazni kiegészítő módszerként, ahol Braille a rendszer hibáit kijavítva három év alatt kidolgozta a róla elnevezett, ma is használatos egyszerűbb, logikusabb pontírásos rendszert.

Később kottarendszert és matematikai szimbólumrendszert is alkotott. Az írásrendszert korán alkalmazni kezdték az oktatásban, ám hivatalosan csak megalkotója halála után két évvel, ben ismerte el a francia állam. Mihályik Szidor ban hozta el azzal a céllal, hogy bevezeti az oktatásban, de terve akkor nem sikerült. Hazánkban az írást csak ban vezette be hivatalosan Lovács József, aki egyike volt azoknak, akik megpróbálkoztak a magyar nyelv sajátosságaihoz igazítani az írást.

A számos kísérlet közül végül a minisztérium ben fogadta el a Mihalik Lajos által kidolgozott pontrendszert, melyen azóta is több apró módosítás történt. Emellett az írás szabályait több helyen hozzáigazították a Magyar helyesírási szabályzathoz. A olvasás és írás látássérüléssel lehetséges kidomborodásának variációiból alkotta meg Braille a különböző jeleket.

Éppen ezért fontos, hogy a betűk nagysága igazodjon a mutatóujj felső ujjpercének nagyságához, azok egy érintéssel értelmezhetőek legyenek, továbbá a szóközök és sorközök távolsága is kiemelten fontos: ne legyen se túl nagy, se túl kicsi. A különböző paraméterekre pontok mérete, a pontok, a karakterek — más néven cellák —, és a sorok közti távolságok minden országnak megvan a maga szabványa, melyek között viszonylag kis eltérések mutatkoznak.

Ebben a világban az anyanyelvi olvasás és írás látássérüléssel még hangsúlyozottabbá válik, hisz a kultúrát, az élményeket a nyelv által érhetik el. Minden nevelés-oktatás alapja az anyanyelv, mely lehetővé teszi a megismerést, az értelmi képességek fejlődését, a kultúra átadását és megtartását, valamint része a gondolkodás, a személyiség olvasás és írás látássérüléssel, de része az emberi kapcsolatoknak, a szocializációnak is. A fentiekből egyértelműen kitűnik, hogy az anyanyelv elsajátításának szintje befolyásolja az irodalmi műveltség területeit is. Látássérültek - Mindennapok látás a szem segítsége nélkül A WHO októberében a hivatalos honlapján közreadott egy cikket, mely szerint a világon 2,2 milliárdra tehető azon emberek száma, akik valamilyen szintű látásveszteségben szenvednek.

A pontírógép esetén a hat pontnak van egy-egy billentyűje, ezek együttes lenyomásával lehet kialakítani a kívánt karakter pontkombinációját.

Az írás nem maradt el a mai digitális világban sem: a vakok számára léteznek Braille-nyomtatók, -billentyűzetek, -kijelzők, Braille-íráson alapuló jegyzetelőkészülék, valamint megalkották az úgynevezett Mobil Segítőtársat MOST is, mely egy mobiltelefonhoz hasonló, néhány gombot használó kis kézi számítógép volt eredetileg, a Braille-írás segítségével létrehozott üzenet írásán és felolvasásán túl számos plusz funkcióval.

olvasás és írás látássérüléssel

Ez az alkalmazás megjeleníti a Braille-pontokat a készülék képernyőjén, melyeknek megfelelő kombinációban való megérintésével egy-egy betűt lehet beírni.

Az alkalmazásban lehet asztali és kézi módot választani, előbbinél az asztallapra letéve, a pontírógéphez hasonlatos elrendezés szerint dolgozhat a felhasználó, utóbbinál kezében tartva, képernyővel kifelé fordítva lehetséges a gépelés. Mindkét esetben vízszintesen kell tájolni a készüléket. Fontos megjegyezni, hogy a pontok teljesen kitöltik a kijelző felületét, ezáltal az ujjak szabadon görbíthetők vagy nyújthatók, ami laza, természetes tartást biztosít, kényelmesebb gépelést téve lehetővé.

  1. Olvasás és írás látássérült gyermekekben Olvasás és írás látássérüléssel
  2. A látásjavítás erősítése
  3. Tapintható írás – Újraélhetik az olvasás élményét | OrosCafé, Olvasás és írás látássérüléssel

Hazánkban a vak gyermekek oktatásában alkalmazzák, de a felnőttként, főleg időskorban látásukat vesztő személyek már nehezen sajátítják el. Vannak, akiknek a szabadságot és önállóságot, vannak, akiknek egyfajta stigmát jelent, de mindenképpen nagy erejű szimbólum mind pozitív, mind negatív értelemben. A kutatások igazolják, hogy ha csekély mértékben is, de van igény a pontírásra, illetve hogy befolyásolja a vak gyermekek oktatása során a neurológiai fejlődést is, hiszen látássérültek számára adott lehetőségek közül a Braille-olvasás folyamata hasonlít leginkább a nyomtatott szövegek olvasásához, mind a feldolgozás, mind az olvasásélmény tekintetében.

Állománya ban műből, A kötetek művek számához viszonyított magas aránya abból adódik, hogy egy átlagos kötet oldalból áll ami síkírású oldalnak felel megígy egy rövidebb regény 10, egy terjedelmesebb történet akár 60 kötetet is kitehet.

Látássérültek - Mindennapok látás a szem segítsége nélkül

A legegyszerűbbek a hagyományos kézi nagyítók, melyeknek ma már létezik digitális változata is. Utóbbiak előnye, hogy nem csupán felnagyítják a szöveget, hanem különböző beállításokat lehet rajtuk eszközölni például a nagyítás mértéke vagy a színkontraszt tekintetében.

A nagyobb terjedelmű szövegek olvasásához az olvasótévé nyújthatja a megoldást. Bár a készülék működési elve változatlan, de a digitális technika módosulást hozott.

A képet a mozgatható tálcára fektetett, síknyomatú szövegről egy fix állású kamera alkotja meg, s ez jelenik meg az olvasó monitorán. Az olvasótévék esetében a szemmozgásnak kis szerepe van, a szöveget a tálca segítségével lehet mozgatni a kamera alatt. A monitor lehet egy külső eszköz televízió vagy számítógép-monitorilletve számos modell rendelkezik saját olvasás és írás látássérüléssel.

Az új típusú digitális eszközök, a számítógéphez csatlakoztatott nagyítóeszközhöz hasonlóan számos egyedi beállítást tesznek lehetővé, a nagyítás mértékétől kezdve a színkontrasztokon keresztül a kép mentéséig vagy nyomtatásáig.

Az sem ritka, hogy egy személy látásromlását több betegség együttese okozza. Éppen ezért egy gyengénlátó számára sok esetben még megfelelően beállított segédeszközzel is megerőltető lehet hosszabb síkírású szövegek olvasása.

A saját részre történő eszközvásárlás ellenérveként szolgál továbbá az, hogy a olvasás és írás látássérüléssel személyek látásállapota gyakorta mutat változást, esetleg teljes vakság következik be, de egy sikeres műtét után akár javulás is beállhat. Ilyenkor a drágán beszerzett készülék használhatatlanná válhat tulajdonosa számára. Emberi felolvasás Ha a vakoknak szánt felolvasásról beszélünk, sokaknak jut eszébe Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig olvasás és írás látássérüléssel regénye.

Feltételezhető, hogy Pósalaky úr esete nem egyedülálló sem a múltban, sem pedig a jelenben.

olvasás és írás látássérüléssel

Azonban nem mindenkinek áll rendelkezésére egy felolvasó személy. E probléma megoldásához is nagy segítséget nyújt a technika fejlődése.

Hírek Ma kétszáz éve, Olvasás és írás látássérüléssel bicentenárium kapcsán arra voltunk kíváncsiak, hol lehet Braille-írásos könyveket olvasni, s milyen módszerek segítik még látássérült olvasótársainkat. Ma kétszáz éve, A XIX. Braille-írás A látóként született Braille háromévesen apja nyeregmíves-műhelyében sebezte meg magát, ekkor veszítette el látását. Barbier a betűket táblázatba foglalva adta meg oszlopban.

Egyrészt a digitális hangrögzítés sokkal egyszerűbbé vált, ma már akár egy mobiltelefon is képes jó minőségű hangfelvétel készítésére, nincs szükségünk stúdióra, másrészt az internet segítségével a felvétel könnyedén elérhetővé tehető szinte bárki számára. Az Olvasás és írás látássérüléssel által működtetett Lapról hangra szolgáltatás lényege, hogy az önkéntesek által felolvasott újságcikkeket a látássérült személyek ingyenesen elérhetik, meghallgathatják az erre kialakított honlapon.

A cél, hogy a látássérültek olyan folyóiratok tartalmait is megismerhessék, melyek csak nyomtatásban jelennek meg. A szerzői jogról szóló Ezen feltételek betartásával a felhasználónak nem szükséges sem jogdíjat fizetni, sem pedig szerzői engedélyt kérni. A jogi kritériumok biztosítása érdekében a Lapról hangra tartalmait kizárólag regisztrált, igazoltan látássérült felhasználók hallgathatják meg.

Mint korábban szó esett róla, a Braille-írással olvasható könyvek száma korlátozott, valamint kevesek számára olvasható, a nagyítóeszközök pedig magas áraik miatt válnak majdhogynem elérhetetlenné.

Így a hangoskönyvek igen fontos szerepet játszanak a látássérült személyek irodalomhoz jutásában. Az első hangoskönyvek az es években készültek el önkéntes felolvasók által, otthoni körülmények között, orsós magnó segítségével. A szövetség ben kezdte el működtetni hangoskönyvtárát, majd az es évek elején saját stúdiót alakított ki, ahol az as évek végétől készítettek közkönyvtárak számára is kópiákat a hanganyagokról.

Folyamatos az új könyvek felolvasása, valamint befejeződött a régi állomány digitalizálása. Bodor Tibor nevét a könyvtár a színművész előtti tiszteletadásból vette fel, aki több olvasás és írás látássérüléssel könyvet olvasott fel a látássérült személyek számára. A könyvtár állománya közel művet tesz ki, és folyamatosan bővül, köszönhetően a színészek és magánszemélyek többnyire önkéntes munkájának.

Mi újság a Braille-írás-olvasás „háza táján - Borbély Lajosné

A kínálatban találhatóak hazai és külföldi klasszikus regények, kortárs írók művei, kötelező olvasmányok, útleírások, ismeretterjesztő művek és gyermekeknek szóló könyvek is. A könyvtárból személyesen vagy online is lehet kölcsönözni. Vidéki könyvtárhasználók számára, amennyiben nem az online felületet szeretnék használni, a munkatársak postai úton juttatják el a olvasás és írás látássérüléssel hangfelvételt.

Az archívumot ig bővítették folyamatosan, jelenleg kizárólag CD-n férhető hozzá. Az ben életre hívott MEK online elérhető anyagai is népszerűek a látássérült személyek körében. A számukra megfelelően kialakított platform VMEK óta használható. Jelenleg hangfelvétel tölthető le a MEK-ből mp3 formátumban. Az utóbbi években a látók körében is egyre nagyobb népszerűségnek örvend a hangoskönyv, hiszen jól használható vezetés vagy épp házimunka közben, de akár kikapcsolódásként is.

Fejfájás a szemben

A hibrid hangoskönyv megkönnyíti a szövegben való keresést, könyvjelzővel lehet ellátni egyes részeket, a meghallgatás mellett olvasás és írás látássérüléssel a szöveg is megjeleníthető, a felhasználó szabadon dönthet arról, melyik részt kívánja elolvasni, lapoz-e, elolvassa-e a vonatkozó lábjegyzetet, saját megjegyzéseket készíthet. Digitális technika használata A modern technika és a számítógépes programok komoly segítséget nyújtanak a látássérült személyeknek az önálló tájékozódásban.

Ha a gyengénlátókat vesszük figyelembe, számukra már az komoly segítséget jelenthet, hogy a digitális eszközökön személyre szabhatóak a megjelenítési beállítások ikonok, feliratok méretei, panelek, háttér és feliratok színei stb. Emellett több úgynevezett képernyőnagyító program érhető el, melyek olvasás és írás látássérüléssel nem változtatják meg, csupán kinagyítják az adott kezelőfelületet, de van felolvasóprogrammal kiegészített változat is. Ezek feladata, hogy a felhasználó igényei szerint egy beszédszintetizátor segítségével felolvassák a képernyőn látható szöveges tartalmakat, ideértve az ikonok, almenük, párbeszédablakok szövegeit is.

A számos ilyen szoftver közül hazánkban leginkább az amerikai Freedom Scientific által kifejlesztett és az Informatika a Látássérültekért Alapítvány által honosított, magyar nyelvű beszédszintetizátorral ellátott JAWS for Windows képernyőolvasó program terjedt el, [55] de a már említett Windows operációs rendszerbe integrált Narrátor is tökéletesen használható.

Népszerű továbbá az NVDA nevű szoftver is. A NonVisual Desktop Access NVDA egy olyan ingyenes, nyílt forráskódú képernyőolvasó program a Microsoft Windows operációs rendszerhez, melyet eredetileg két vak fiatalember fejlesztett ki Ausztráliában. Némely készülék további speciális funkciókra is képes adatok mentése, nyomtatóhoz való csatlakozás stb. Ezen segíthet az RSS-technológia, melynek lényege, hogy az adott felület tartalmát rendezetten, szöveges alapon és egységesen jeleníti meg a felhasználó számára.

Folyóiratok tekintetében másik akadályozó tényező, hogy nem minden orgánumnak létezik online felülete, illetve hogy annak megléte nem feltétlenül jelenti azt, hogy a nyomtatásban megjelent cikkek online is elérhetőek.

Ennek lényege, hogy a szkennerrel beolvasott dokumentumon található mintázatot szöveget vagy képet a program megvizsgálja, a képpontok elrendeződése alapján pedig a képet formázható, szerkeszthető szöveggé konvertálja.