A látássérültség sokfélesége | electro-store.hu

Látássérült fogalmak, Segédeszközök látássérültek számára

Egy százalék

Igen fontos a jó és biztos tájékozódás kialakítása. Először a folyóson, majd az osztályteremben. A tájékozódás alapja a térirányok biztos tudása.

Fokozottan mindig apróbb tárgyakkal végezzük. Lényeges, hogy valamennyi újonnan alkalmazásra kerülő tárgyat külön-külön részletesen megismertessük a tanulókkal. Nagyon fontos, különösen a kisebb gyermekek esetében, hogy a pedagógus minden gyermeket a karjával elérjen segítségnyújtás, tárgyak látássérült fogalmak, szemkontaktus helyett érintéssel való motiválás, dicsérés, figyelemfelkeltés stb.

A munkaasztaloknak megfelelő méretűeknek látássérült fogalmak stabilaknak kell lenniük, hogy a Braille-írógépet használni tudják; és fiókokkal kell ellátni, hogy a taneszközeiket tudják rendszerezni és állandó helyen tárolni.

látássérült fogalmak

Amennyiben a vak csoportban van alig látó gyermek, ott az ő látását figyelembe vevő, a gyengén látóknál ismertetett munkakörnyezet kialakítása indokolt. Az iskolai környezet akadálymentesítésére egyébként az általános akadálymentesítési elvek érvényesek ezeket más tananyagrész tárgyalja.

Optikai segédeszközök A gyengén látó tanulók nagy része visel szemüveget.

5.2.2. Látássérülés

Sok alig látó tanuló használ távcsőszemüveget, mely megfelelő előtéttel közeli munkához, annak levételével távolra nézéshez is alkalmas. A távcsőszemüveg használatát a szemész és a pedagógusok tanítják meg a gyermekeknek.

látássérült fogalmak

A gyengén látók iskolái egyedülállóan gazdag választékú, nagyon jó minőségű nagyítókkal rendelkeznek, melyeket folyamatosan biztosítanak a gyermekek látóképessége és egyéb adottságai esetleges mozgássérülés, fényérzékenység szerint.

Használnak állványos és fejre rögzíthető nagyítókat is, melyek lehetővé teszik, hogy a tanuló mindkét kezével tevékenykedhessen.

Látássérülés A látássérülés a szem, a látóideg vagy az agykérgi központ sérülése következtében kialakult állapot, amely jelentősen megváltoztatja a tanuló megismerő tevékenységét, alkalmazkodóképességét, személyiségét. A látássérülés meghatározása különböző szempontok szerint történhet, így orvosi szempontból normálistól eltérő látás jogi szempontból kedvezmények igénybe vételemunkaügyi szempontból pályaalkalmasság és pedagógiai szempontból. A látássérült gyermekek pedagógiája a gyógypedagógiai oktatás keretén belül a tiflopedagógia körébe tartozik.

A lupék jelentős része beépített világítású, esetenként speciális sorkiemelő műszaki megoldással. Egyre több elektronikus olvasóeszköz, más néven "olvasó televízió" is rendelkezésre áll: vannak fekete-fehér, színes, nagyképernyős, hordozható, telepített készülékek. Közös jellemzőjük, hogy egy beépített kamera képét vetítik ki nagyítva a képernyőre.

A látássérültség sokfélesége Az alábbi írás azoknak kíván támpontokat adni, akik szeretnének eligazodni a látássérülteket leíró fogalmakban, kategóriákban.

Kisméretű ábrák, betűk, szövegrészek, de akár lapos tárgyak, síkidomok, pénz, bélyeg, óra, hőmérő, iránytű, sőt apró élőlények, stb. Az olvasó televízió egyben egyéni olvasóeszköz alig látó növendékek számára.

A teljesen vakok és az aliglátók között mégis hatalmas különbség van, hiszen az aliglátók fizikálisan látnak, ha ez a látás ugyan kis mértékű is. E kis látásmaradvány nagy segítséget nyújt számukra a mozgásban, tájékozódásban, a mindennapi életben, viszont kevés ahhoz, hogy a síkírás-olvasást elsajátítani, vagy azt használni képesek legyenek. Ezen belül megkülönböztetünk fényérzékenyeket, nagytárgylátókat és ujjolvasókat.

Alkalmasak írásra, szerkesztésre, és sokféle technika gyakorlására ollóval vágás, varrásvalamint szemléltetésre is. Felkészítés a továbbtanulásra Középiskola szegregált formában csak néhány kézműves szakma oktatása terén elérhető.

Welcome to Scribd!

A jó képességű látássérültek látók között, integráltan fognak továbbtanulni, ahol már nem kapnak annyi speciális segítséget, mint az általános látássérült fogalmak.

Ezért - különösen a speciális iskolákban - nagy gondot kell fordítani arra, hogy a gyerekek képessé váljanak az önálló segédeszköz-használatra, ismeretszerzésre, közlekedésre, segítségkérésre és a megfelelő társas viselkedésre. Tudniuk kell, hol igényelhetnek speciális tankönyveket, látássérült fogalmak van hangos könyvtár, hol kapnak információt pl.

Meg kell tanulniuk azt is, hogy látássérülésük nem ruházza fel őket különös jogokkal, nem jár nekik mindenhol megkülönböztetett figyelem; az esélyegyenlőség azt is jelenti, hogy nekik is ugyanolyan erőfeszítést kell tenniük az eredményért, mint másnak. Látássérült fogalmak oktatása Vak fényérzékeny gyermek az ép látásúak közösségében Óvodai nevelés látó közösségben látássérült gyermeket fogadó óvoda dolgozóit, a leendő csoporttársak szüleit általában az óvónő tájékoztatja arról, hogy vak kisgyermek kerül a közösségbe, de a gyermekkel foglalkozó, látássérültek pedagógusa, korai fejlesztője útmutatása alapján segítségére lehetnek a szülőkön kívül a helyi bizottságokban dolgozó gyógypedagógusok is.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a vak fényérzékeny kisgyermek ebben a korban is sokkal több odafigyelést igényel, mint látó társai. Számára a beszéddel kísért cselekvés továbbra is elsődleges.

Uploaded by

A tárgyak tapintás hallás, szaglás, ízérzékelés útján való megismertetése, a lehetséges tevékenység bemutatása hangozzék el szóban is nevezzük meg a tárgyat, mondjuk el, hogy mit csinálhatunk vele. Hagyjunk azonban a gyermek fantáziájának szárnyalására is időt még mire lehet használni, mihez hasonlít, miben tér el a már ismert tárgyaktól, látássérült fogalmak.

A cselekvés fontos momentum, mert a csak szóban történő megismertetés verbalizmushoz, a fogalmak tartalom-nélküliségéhez vezethet. A kellő látássérült fogalmak megfelelő időt kell biztosítani.

A különböző foglalkozásokba a vak gyermeket is be lehet vonni.

A látássérültség sokfélesége

Az előzetes utólagos otthoni, fejlesztő foglalkozásokon történő gyakorlás, tapasztalatszerzés, látássérült fogalmak dajka, és a bizottságok megbízott munkatársai is segítségére lehetnek az óvodapedagógusnak. Sokat segíthetnek pl. Ha sokat mozog, nem üldögél tétlenül, akkor a mozgásának fejlődésén kívül az értelmi képességei is jobban fejlődnek. Annak a térnek az aprólékos megismerése amelyben mozognia kell alapvető fontosságú a biztonságos mozgás, közlekedés szempontjából.

látássérült fogalmak

A testének ismeretén kívül ismernie kell a térbeli viszonyfogalmakat is. Játékos módon sokat gyakoroltassuk ezt vele pl.

Olvasási beállítások

A matematikai alapfogalmak miért védi a látását szüksége van látássérült fogalmak gyermeknek a mennyiségek megtapasztalására több, kevesebb, kisebb, nagyobb, nehezebb, könnyebb, stb.

A szülőknek írt útmutató részletesebben foglalkozik ezzel a témával is. Iskolaválasztás A lakóhelyen történő iskolaválasztásban sok segítséget nyújthatnak a közeli, nem látássérülteket vizsgáló bizottságok munkatársai is. Csak a gondos előkészítés teszi lehetővé, látássérült fogalmak sikeresen fejlődjön látó társai között a látássérült gyermek.

Általános fogalmak látássérültekkel kapcsolatban

A beilleszkedést könnyíti pl. Ne adjanak fel azonban találós kérdést: Na ki vagyok? Az önkiszolgálás terén életkoruk és sérültségük mértéke szerinti önállóság kialakítása a cél.

A látássérült fogalmak valósághű megismerése széles körű érzékeltetéshez, a biztonságos téri tájékozódás támpontokhoz kötötten valósítható meg. Az eszközök kiválasztásánál - színek helyett - elsődleges szempont a jól tapinthatóság biztosítása. A gondozónak nagyobb figyelmet fordítson a személyi higiénére és a ruhák tisztaságára. Meg kell tanítani látássérült fogalmak, hogy ruhájuk ne szennyeződjön az ételtől.