Szövegmagyarázat

8 látomás, hogy néz ki, 8. látomás, hogy néz ki

emberi látás és szembetegségek a látást erősítő javulás

A halottak megváltása Bevezetés Az idők teljességének adományozási korszakában minden dolog visszaállításaként az Úr Joseph Smith próféta által visszaállította a halottak megváltásának tanát.

A halottak megváltásának munkája elengedhetetlen az élők és a holtak szabadulásához is. Háttérolvasmányok Richard G. Scott: A halottak megváltásának öröme.

Liahóna, Todd Christofferson: A halottak megváltása és Jézus tanúbizonysága. Szabadítókká válni Sion hegyén.

8. látomás, hogy néz ki

Matthew S. Joseph Smith legidősebb fia váratlanul súlyosan megbetegedett, és közel került a halálhoz. Alvin 25 éves volt, erős és ügyes fiatalember, akinek kemény munkája nagyban hozzájárult a család pénzügyi stabilitásához. Édesanyja »egy különösen jóságos hajlammal megáldott fiatalemberként« jellemezte, akinek »nemessége és nagylelkűsége« mindenkit megáldott körülötte »létezésének minden órájában«.

Josephnek, aki majdnem 18 éves volt, és még nem kapta meg az aranylemezeket, Alvin ezt mondta: »Légy jó fiú, és tegyél meg hogy néz ki tőled telhetőt, hogy megkapd azokat a feljegyzéseket.

Mohamed próféta

Légy hithű az útmutatások követésében és minden parancsolat betartásában, amit adnak neked. Mivel Alvin nem volt a lelkipásztor gyülekezetének a tagja, a lelkész kijelentette a beszédében, hogy Alvin nem szabadulhat meg.

mínusz 1 5 látás mennyi nem káros szemkezelés

Mivel Alvin halálakor még nem volt visszaállítva a halottak megváltásának tana, milyen aggodalmai lehettek a Smith családnak Alvin szabadulását illetően? Mondd el a tanulóknak, hogy ez a lecke segíteni fog nekik megérteni, hogy az Úr fokozatosan, sort sorra nyilatkoztatta ki 8 látomás halottak megváltásának tanát.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el magukban a Tan és a szövetségek szakaszfejlécét.

A halottak megváltása

Mondd el, hogy ez a kinyilatkoztatás mindössze néhány hónappal előzte meg a Kirtland templom felszentelését. Rámutathatsz, hogy a Tan és a szövetségek legújabb kiadása tartalmaz néhány változtatást 8 látomás Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek —6 -ot, és beszéljétek meg a következőket: Kiket látott Joseph Smith a celesztiális királyságban?

A misztérium - 5. rész (Az áldozat)

A tanulókat esetleg érdekelheti, hogy Joseph Smith apja és anyja e kinyilatkoztatás elnyerésének idején még élt; sőt, Joseph édesapja ott volt vele a szobában e látomás idején. Emlékeztetheted a tanulókat, hogy erre a látomásra több évvel azt megelőzően került sor, hogy Joseph Smith megismerte volna a halottak megváltásának tanát. Kérj meg egy tanulót, hogy olvassa fel a Tan és a szövetségek —9 -et, az osztály pedig kövesse hogy néz ki szöveget, és keressenek egy olyan tant, amely segített a szenteknek jobban megérteni Isten gyermekei szabadítására vonatkozó tervét.

Milyen kitételt tartalmaz Isten terve azok számára, akik Alvin Smithhez hasonlóan anélkül haltak meg, hogy lehetőségük lett 8 látomás elfogadni Jézus Krisztus evangéliumát vagy a keresztelkedés szertartását?

Dániel 8 NT-HU - Látomás egy kos és egy bak - Bible Gateway

Miközben a tanulók elmondják az elképzeléseiket, segíts nekik megfogalmazni a következő tant: Mindazok, akik az evangélium ismerete nélkül halnak meg, de ha hallották volna, akkor elfogadták volna ezt a tudást, örökölni fogják a celesztiális királyságot. Mit tanít ez a tan Mennyei Atyánk jelleméről és gyermekei iránti szeretetéről? Nektek jelentett-e már vigaszt ez a tan?

Láttátok-e már, amint másoknak, például azoknak, akiket misszionáriusként tanítottatok, vigaszt jelent ennek a tannak a megértése? Tan és a szövetségek —34 ; —8 ; —18 ; —37 Helyettes általi szertartások a halottakért Joseph Smith hogy néz ki először Az egyház tagjai meglepetéssel és izgatottan fogadták ezt a kinyilatkoztatott tant.

A szentek a bejelentés után több hónapig keresztelkedéseket végeztek elhunyt szeretteikért a közeli Mississippi folyóban lásd Tanítások: Joseph Smith, Hogyan járult hozzá ez a beszéd ahhoz, hogy jobban megértsük Mennyei Atyánk gyermekei szabadítására vonatkozó tervét? Miközben a tanulók válaszolnak, írd fel a táblára a következő igazságot: A keresztelkedés szabadító szertartása elvégezhető azokért, akik a halandóságban nem fogadták el az evangéliumot.

Biblia egy év alatt - 8. látomás szülhetsz magad

Szerintetek ti hogyan reagáltatok volna, 8 látomás hallottátok volna, amint Joseph Smith próféta ebben az adományozási korszakban először említést tesz a halottakért való keresztelkedés tanáról? Mondd el, hogy az egyháznak az Illinois állambeli Nauvooban tartott, Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a Tan és a szövetségek szakaszfejlécétmely elmagyarázza, hogy a Mondd el, hogy körülbelül egy héttel később Joseph írt még egy levelet a halottakért végzett keresztelkedés témájában, és ez a Tan és a szövetségek -ban található.

az asztigmatizmus csökkent látást látás, de homályosnak látom

Írd fel a táblára az alábbi szentírásutalásokat a zárójelben lévő tartalmat ne írd fel; ezek neked, az oktatónak szólnak : Tan és a szövetségek —7 ; Ha egy szertartás elvégzésére papsági felhatalmazás által kerül sor, és megfelelő feljegyzést vezetnek róla, 8 látomás az a szertartás érvényes lesz a földön és a mennyben is.

Tan és a szövetségek —7 A helyettes általi szertartások feljegyzése benne lesz azokban a könyvekben, amelyek a halottak megítélésekor nyittatnak ki. Tan és a szövetségek17—18 Elhunyt őseink szabadulása szükséges és elengedhetetlen a mi szabadulásunkhoz.

gazdaság áttekintése javítsa a látást 60 évesen

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a táblán felsorolt versek mindegyikét, és keressenek olyan tanokat, melyek által jobban 8 látomás Istennek a halottak megváltására vonatkozó tervét.

Foglalják össze, milyen tant tanítanak az egyes szentírásrészek a halottak megváltásáról. Kérj meg néhány tanulót, hogy írja fel ezeket a tanokat a táblára 8 látomás hogy néz ki tartozó versek mellé. Mutass rá, hogy a Tan és a szövetségek és -ban feljegyzett kinyilatkoztatások az evangélium visszaállításának egészén átívelő igazságot szemléltetnek: az Úr sort sorra nyilatkoztat ki, nem mindent egyszerre.

Háttérolvasmányok

Mondd el a tanulóknak, hogy sok-sok évvel e kinyilatkoztatások elnyerése után az Úr még több mindent megértetett velünk a halottak megváltására vonatkozó tervéről. Smith elnök látomást kapott a halottak megváltásáról. A látomás akkor érkezett, amikor éppen fia, Hyrum M. Smith hogy néz ki gyászolta, aki ebben az évben halt meg, miközben a Tizenkét Apostol Kvóruma tagjaként szolgált.

Kérd meg a tanulókat, hogy olvassák el a Tan és a szövetségek —37 -et, és keressenek olyan igazságokat, melyek a halottak megváltásával kapcsolatban nyilatkoztattak ki Joseph F. Smith elnöknek.

mindig összevarrt-e, ha gyanú merül fel 0 7 jó látás

Milyen igazságokat tanítanak ezek a versek a halottak megváltásáról? Miközben a tanulók elmondják, milyen igazságokat találták, győződj meg róla, hogy értik a következő igazságot: Jézus Krisztus irányítása alatt igazlelkű hírnökök tanítják az evangéliumot a lelkek börtönében lévőknek.

Hogyan segítenek nekünk ezek a további igazságok megérteni azt, hogy mi módon kaphat örökséget a celesztiális királyságban az, aki Alvin Smithhez 8 látomás az evangélium szertartásainak elnyerése nélkül halt meg? Olvasd fel a következő idézetet David A. Miért álljon életünkben fontos helyen a halottak megváltásának munkája? Hogyan segít nekik és nekünk is tökéletessé válni az, ha szabadító szertartásokat bocsátunk a halott rokonaink rendelkezésére?

Olvasd fel a következő idézetet Russell M. Finomító hatással van azokra, akik részt vesznek benne.

Cette fonction est temporairement bloquée

Hogyan tesz bizonyságot a halottak megváltásának tana Jézus Krisztus engesztelésének végtelen hatóköréről? Olvasd fel a következő idézetet Richard G. Ezt akkor tette, amikor más keresztény egyházak azt tanították, hogy a lélek sorsát visszavonhatatlanul, örökre meghatározza az, hogy a halál idején milyen volt. Azt tanították, hogy a megkeresztelteket végtelen öröm várja, míg mindenki más örök gyötrelemmel néz szembe, a hogy néz ki reménye nélkül.

Ő minden bűnbánó lélek számára rendelkezésre bocsátotta a szabadítást. Milyen élmények tanították meg nektek a halottak megváltásáért végzett munkában való részvétel fontosságát?

dystrophia látáskezelése vörös berkenye látomás

Hogyan növekedett a bizonyságotok azért, mert részt vettetek a halottak megváltásáért végzett munkában? Kérj fel pár tanulót, hogy tegyenek bizonyságot.

Navigációs menü

Buzdítsd a tanulókat, hogy gondolják át, hogyan vehetnének részt a halottak megváltásának hatalmas munkájában 8 látomás akár családtörténeti kutatás vagy a templomi szertartásokban helyettesként végzett szolgálat által.

Tegyél bizonyságot arról, hogy a mai templomokban végzett mennyi rossz látás keresztül Mennyei Atyánk minden gyermeke elnyerheti a szabaduláshoz szükséges szertartások összességét. Tanulói olvasmányok.

Élete a szent iratok szerint[ szerkesztés ] Mohamed születése, arab miniatúra Már a középkorban is elismerte néhány muszlim tudós, hogy a Próféta életét illetően nem minden adat világos. A születési dátuma nem biztos, csak annyit lehet sejteni, hogy ez valamikor -ben, egy hétfői napon az "elefánt éve" körül lehetett. Ez annak tudható be, hogy először évvel a halála után íródtak róla az első életrajzok, melyek ráadásul nagyrészt régi elbeszéléseken alapultak. Mohamed próféta prédikáció közben Mohamed a legenda szerint közvetlen leszármazottja volt Ábrahám prófétának, a három világvallás ősatyjának, elsőszülött fián, Izmáelen keresztül. Mohamed tehetős családba hogy néz ki, a kurajs törzsbeli Abdallah és Amína fiaként, Mekkában, a mai Szaúd-Arábiában.